Tilaa koulutus kouluusi

Koulutuspäivän ydin:
 • Positiivinen pedagogiikka ja psykologia
 • Hyvinvoiva lapsi, varhaiskasvattaja ja työyhteisö
 • Vahvuudet, niiden tunnistaminen ja käyttöön ottaminen
 • Positiivinen CV- mitä, miksi ja kenelle?
 • Arvostava kohtaaminen
Koulutuspäivän jälkeen:
 • Ymmärrät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja miksi/miten hyvinvointia voi tukea ja opettaa
 • Osaat aiempaa monipuolisemmin tunnistaa omia, työkavereiden sekä lasten vahvuuksia
 • Pystyt hyödyntämään vahvuusajattelua omassa opetuksessasi
 • Löydät ideoita siitä, miten lapset oppivat huomaamaan hyvää itsessään ja toisissaan
 • Saat konkreettisia työkaluja positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen omassa koulussasi
 • Opit lisää myös luonteenvahvuuksista, kasvun asenteesta, minäkäsityksestä, palauteen antamisesta sekä ratkaisukeskeisyydestä
 • Kuulet runsaasti Positiivinen CV:stä!